Индус Медика

МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ

Микробиолошки анализи
1. КОМПЛЕТ: Брис од очи Идентификација и антибиограм + Хламидиа трахоматис
2. Брис од уво, Идентификација и антибиограм
3. КОМПЛЕТ: Брис од уши, Идентификација и антибиограм
4. КОМПЛЕТ: Брис од Грло, нос и Уши, Идентификација и Антибиограм
5. Брис од кожа, Идентификација и Антибиограм
6. Брис од кожа, Влакна, Нокти, Идентификација
7. Брис од рана, Идентификација и Антибиограм
8. Пунктат, Ексудат, Гној, Диализен материјал, Идентификација и Антибиограм
9. Брис од Катетер, Канила, Идентификација
10. Брис од Акни, Идентификација и Антибиограм
11. Брис од Вулва
12. Вагинален брис за (ГБС), Идентификација и Антибиограм
13. Вагинален брис Идентификација и Антибиограм
14. Цервикален брис, Идентификација и Антибиограм
15. КОМПЛЕТ: Вагинален и Цервикален брис бактериолошко испитување
16. Брис од Уретра или Цервикс за Микоплазма со Уреаплазма, Идентификација со Антибиограм
17. Урина, Сперма за Микоплазма со Уреаплазма, Идентификација со Антибиограм
18. ПАКЕТ: Брис за Хламидија + Микоплазма со Уреаплазма, Идентификација со Антибиограм
19. ПАКЕТ: Брис (Вагина, Цервикс), Бактериолошки +Хламидија, + Микоплазма со Уреаплазма, (идентификација со Антибиограм)
20. ПАКЕТ: Брис од Уретра, Бактериолошки +Хламидија, + Микоплазма со Уреаплазма, (идентификација со Антибиограм)
21. Гинеколошки ПАКЕТ: Вагинален брис, Цервикален брис, АБ, +Хламидиа, +Микоплазма со Уреаплазма, + Уринокултура со АБ
22. Брис од Уретра: Хламидиа, +Микоплазма со Уреаплазма, +Трихомонас Вагиналис
23. ПАКЕТ: Брис од Уретра, бактериолошки со АБ, + Микоплазма со Уреаплазма ИД со АБ, +Хламидиа, +Уринокултура, + Спермокултура
24. Уролошки ПАКЕТ 1: Брис од Уретра со АБ + Хламидиа + Спермокултура
25. Уролошки ПАКЕТ 2: Брис од Уретра за Микоплазма со Уреаплазма, + Хламидиа + Уринокултура
26. Уролошки ПАКЕТ 3: Брис од Уретра со АБ, + Хламидиа, + Спермокултура, + Уринокултура.
Брис за Неисериа Гонореа
27. Брис/ исцедок за Трихомонас Вагиналис
28. Брис за Херпекс Симплекс
29. Брис од Уретра Идентификација со Антибиограм
30. Прис од Препуциум, Идентификација со Антибиограм
31. Уринокултура, број со Идентификација со Анибиограм
32. Брис од Грло, Идентификација со Антибиограм
33. Брис од Нос, Идентификација со Антибиограм
34. ПАКЕТ: Брис од Грло и Нос, Идентификација со Антибиограм
35. ПАКЕТ: Брис од Грло, Нос + Кандида
36. Брис од Уста (Идентификација со Антибиограм)
37. Спутум култура, Идентификација со Антибиограм
38. ПАКЕТ: Брис од Грло и Нос, + Спутум Култура (Идентификација со Антибиограм)
39. Брис од Уста/Јазик за Кандида
40. Брис за Кандида (Идентификација)
41. Трахеален аспират/брис од Канила (идентификација со Антибиограм)
42. Брис од Око Идентификација со Антибиограм
43. ПАКЕТ: Брис од Очи (Идентификација со Антибиограм)
44. Фецес на Веротоксин, Е. Коли ):157 (Идентификација) ИЦГ Метода
45. Фецес за Хеликобактери Пилори ИСГ Метода
46. Фецес на Паразити, Идентификација
47. Фецес за Гиардиа, Ламблиа, цисти (ИД)
48. Селотејп отисок за Ентеробиус вермикуларис (ИД)
49. Фецес за Рота + Аденовирус (ИД) ИЦГ Метода
50. Хемокултура, Аеробна и Анаеробна (Идентификациа со Антибиограм)
51. Ликвор Култура (Идентификација со Антибиограм)
52. ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДА
53. Биолошка контрола на стерилизација (Идентификација)
54. Испитување на работни површини (Идентификација)
55. Испитување на нежива средина (Идентификација)
56. Спермокултура
57. Копрокултура (Идентификација со Антибиограм)
58. Брис од Ректум
59. Фецес/Ректален брис за Кандида
60. Фецес за Клостридиум дифициле
61. Брис од Око за Хламидиа (Идентификација)
62. ПАКЕТ: Брис од Очи за Хламидиа (Идентификација)
63. Урина за Кандида (број, Идентификација со Антимикограм)
64. Брис од Уретра/Цервикс за Хламида (Идентификација)
65. Урина, тест за Хламидија (Идентификација)
66. СПЕРМОГРАМ
Серолошки тестови за инфективни болести
1. Helicobacter pylori IgG, квантитативно
2. Anti HBc (квантитативно одредување)
3. Anti HBc – IgM (квантитативно)
4. Anti HBe (квантитативно)
5. Anti HBs (квантитативно)
6. Hbe Ag
7. HCV (квантитативно)
8. HAV IgM total
9. HBs Ag (квантитативно)
10. HBs Ag потврден тест
11. Toxoplasma gondii IgM
12. Rubella IgM
13. CMV IgG (квантитативно)
14. CMV IgM (квантитативно)
15. Herpes virus tip I + II IgG
16. Leishmania IgG
17. Brucella CAPT (кватитативно)
18. Mononucleosis (PB)
19. Ebstain Barr Virus VCA IgG+IgM
20. Syphilis RPR
21. PNEUMOSLIDE IgG + IgM respiratory panel of 9 atypical pathogens Legionella pneumophila, +
Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae, Adenovirus, +
RSV, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza serotype 1, 2, 3
22. TORCH-paket Toxoplasma IgG, IgM, Rubella IgM CMV IgG,IgM, HSV I,II IgG
23. Echinococcus granulosus (квантитативно)
24. Chlamydia trachomatis IgG+IgA (квантитативно)
25. Chlamydia trachomatis IgM (квантитативно)
26. HIV Combo (1/0+2+p24) quant
27. Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM
28. Toxoplasma gondii IgG
indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech