Индус Медика

УСЛУГИ


Сите услуги на едно место

ЗЕМАЊЕ МАТЕРИЈАЛ


Примероци се земаат во текот на целото работно време. Mожност за земање материјал во вашиот дом, ординација или болница.


консултација

Бесплатни консултации со нашиот доктор специјалист.

КОНСУЛТАЦИЈА СО ДОКТОР


Консултација со нашиот доктор специјалист во врска со добиените резултати.Издавање на резултатите во рок од 24 часа

ИЗДАВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ


Резултатите од најголемиот број анализи се готови истиот ден, после 14 часот.


домашна посета

Поедноставете го процесот

ДОМАШНА ПОСЕТА


Мобилни екипи кои го земаат материјалот за анализа од Вашиот дом, ординација или болница.


Како работиме?

ПРОЦЕС НА РАБОТА1

ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОК


Примероци се земаат во текот на целото работно време. Постои можност за земање материјал во вашиот дом, ординација или болница.


2

АНАЛИЗА


Анализите во ПЗУ Индус Медика – Скопје, се вршат со најсовремена апаратура по светски стандарди, управувана од висококвалификуван тим.


3

РЕЗУЛТАТИ


Резултатите се издаваат најдоцна во рок од 24 часа, зависно од времето потребно за изработка на анализата.

Професионални лабораториски услуги

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ


0123456789001234567890

ГОДИНА СО ВАС

Тимот на Индус Медика има долгогодишно искуство во областа на цитологија, микробиологија и биохемија.01234567890

ДОКТОРИ

Три специјалисти во нашата лабораторија се секогаш достапни за Вас.01234567890

ЛАБОРАТОРИИ

Лабораторија за цитологија, лабораторија за микробиологија, лабораторија за биохемија.012345678900123456789001234567890

ПАЦИЕНТИ

Уште во самиот почеток на работата, Индус Медика стекна доверба кај повеќе од 100 пациенти.


indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech