Индус Медика

МИКРОБИОЛОГИЈА

Микробиолошка лабораторија

МИКРОБИОЛОГИЈА


Микробиолошката лабораторија во ПЗУ “Индус Медика” Скопје, врши правилно узоркување (земање на материјали) за микробиолошко испитување. Во листата на испитувања има голема палета на испитување на бактериолошки испитувања со антибиограм тестирање. Миколошки испитувања со антимикрограм. Серолошки испитувања. Микробиолошко испитување на вода за пиење како и на други раствори. Правење на спермограм.

Консултација во врска со издадените микробиолошки наоди, како и други консултативни медицински разговори се со цел да се дојде до вистинската дијагноза за правилно и правовремено лечење и излекување за здравје на пациентот.

Со стекнување на Вашата доверба ќе се трудиме да ја одржиме и ја прошириме според народната “добриот глас далеку се слуша”.

Тимот во микробиолошката лабораторија

ТИМ


Тимот во микробиолошката лабораторија:

М-р. Сци. Мед. Д-р Јане Марков, специјалист по микробиологија и паразитологија

Елена Стефановска – медицински лаборант

indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech