Индус Медика

ЦИТОЛОГИЈА

Цитолошка лабораторија

ЦИТОЛОГИЈА


Цитолошката лабораторија во ПЗУ “Индус Медика” Скопје, врши прецизно цитолошка анализа на сите телесни течности и ПАП (Папаниколау) техника со конвенционална размаска.

Воспаленија на женскиот генитален систем може да бидат причина за стерилитет и спонтани абортуси.

Хуман папилома вирусите (ХПВ) се важни во патогенезата на цервикалниот карцином (карциномот на грлото на матката).

Ние ќе ви обезбедиме консултативна услуга за тие што бараат второ мислење.

Тимот во цитолошката лабораторија

ТИМ


Тимот во цитолошката лабораторија:

Проф. Д-р. Снешана Дугановска, специјалист по патологија.

Живко Мутовиќ – медицински лаборант

indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech