Индус Медика

ДЕПАРТМАНИ

цитологија
Дијагностичка лабораторија за цитологија

ЦИТОЛОГИЈА


Цитолошката лабораторија во ПЗУ “Индус Медика” Скопје, врши прецизно цитолошка анализа на сите телесни течности и ПАП (Папаниколау) техника со конвенционална размаска.

Воспаленија на женскиот генитален систем може да бидат причина за стерилитет и спонтани абортуси.


ПОВЕЌЕ
Дијагностичка лабораторија за микробиологија

МИКРОБИОЛОГИЈА


Микробиолошката лабораторија во ПЗУ “Индус Медика” Скопје, врши правилно узоркување (земање на материјали за микробиолошко испитување. Во листата на испитувања има голема палета на испитување на бактериолошки испитувања со антибиограм тестирање. Миколошки испитувања со антимикрограм. Серолошки испитувања. Микробиолошко испитување на вода за пиење како и на други раствори. Правење на спермограм.


ПОВЕЌЕ
microbiology
биохемија
Дијагностичка лабораторија за биохемија

БИОХЕМИЈА


Биохемиската лабораторија при ПЗУ “Индус Медика” Скопје се обврзува да Ви обезбеди брзи, прецизно изработени анализи, точни резултати, достапни консултации со нашиот доктор специјалист по медицинска биохемија во врска со Вашиот здравствен проблем и Вашите добиени резултати.


ПОВЕЌЕ
indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech