Индус Медика

БЛОГ

indus-medika-logo.png

февруари 5, 2019

Простата е орган, дел од репродуктивнот систем кај мажите со големина на  костен, сместена под мочниот меур. Промените и заболувањата кои настануваат на овој орган најчесто се поврзани со возраста на мажот и се јавуваат после 40 тата година.

tiroida-picture-1200x768.png

февруари 5, 2019

Хормоните на тиреоидната жлезда влијаат на растот и созревањето, ја контролираат терморегулацијата и синтезата на протеините и разградувањето на мастите. Имаат клучна улога во развојот на нервниот систем, ја зголемуваат осетливоста кон одредени стимуланси, влијаат на чуството на глад, памтење и учење.

indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech